Aktuální úmysly mší sv. zde   tady nic není

Tento týden bude dokončena fasáda farní budovy.

Sbírka na TV NOE minulou neděli činila 38 254 Kč.

31.5. 18:45
Hovory o víře. Všichni jste zváni.

1.6. 19:00
Společenství mladých na faře.

2.6.
První pátek měsíce. Od 9:00 do 18:00 bude výstav Nejsvětějsí svátosti oltářní a od 9:00 do 11:00 se bude zpovídat ve farním kostele. Prosíme ochotné farníky, aby se psali na adorační stráž.

3.6. 9:00
ministrantská schůzka na faře.

3.6.
První sobota měsíce. Mše svatá bude za všechny úmysly, které vkládáte k obrazu PM rozvazující uzly.

3.6. 15:00
Ve farním kostele bude koncert farních schol (z obou kostelů). Vystoupí naše scholy a předvedou nám velmi pěkný program, který si již delší dobu nacvičují. Stejný koncert bude 11. června v  kostele sv. Mikuláše. Z  důvodu tohoto koncertu na svátek Sv. Ducha nebude letos smažení vaječiny.

3.6. Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého 
Letos budeme tuto vigilii slavit formou slavnostní adorace za naši farnost a naše město a četbou Písma svatého. Pokud můžete, přijďte na tuto slavnostní adoraci, která bude v sobotu v 19:00 v  kostele Sv. Mikuláše. Součástí této adorace bude také obnova biřmovacích závazků.

4.6. Slavnost Seslání Ducha svatého

9.6. 18:00-22:00
Noc kostelů.

18.6. 14:00
KDU-ČSL pořádá na farní zahradě pro děti den Řemesel a povolání. Více zde. Všichni jsou zváni.

8.-11. 8.
Pobyt v Litovelském Pomoraví pro mladší děti ( první stupeň ZŠ)  Na programu budou výšlapy, jízda na raftech, cyklovýlet. Cena 1000 Kč. Zájemci si mohou vyzvednou přihlášku v  zákristii

15.-20.8. 
Celostátní setkání mládeže v Olomouci s mottem „Nebojte se!“. Přihlášení do 31. 5. Informace zde. V rámci CSM rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. 8. 01 základní

Reklamy